Tarkastuslautakunta, kokous 27.04.2021 14.08 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 arviointikertomuksen hyväksyminen

822/2021

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.                                        

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.                                                           

Tarkastuslautakunnan hyväksymän työohjelman mukaan arviointikertomus hyväksytään tarkastuslautakunnan kokouksessa 27.4.2021. Tarvittaessa voidaan sopia lisäkokouksesta.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 24.5.2021.

Arviointikertomusluonnos lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä. Sen valmistelua jatketaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • jatkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 24.5.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

 • hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen,
   
 • esittää valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Terttu Hiukkamäki liittyi takaisin kokoukseen klo 15:03 ja osallistui päätöksentekoon tämän pykälän kohdalla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).