Tarkastuslautakunta, kokous 27.04.2021 14.08 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntavaalien siirtymisen vuoksi on perusteltua, että tarkastuslautakunta jatkaa työskentelyään siihen saakka, kunnes uusi tarkastuslautakunta on valittu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • että tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 8.6.2021 klo 8:30, jolloin kokouksen aiheina ovat johtoryhmän raportointi ja tarkastuslautakunnan työohjelma 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).