Tarkastuslautakunta, kokous 28.01.2020 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hoitotyön toimintamallien arviointi ja kehittäminen

52/2020

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 22.10.2019 sovitun mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen hoitotyön toimintamallien arvioinnista ja kehittämisestä. Selvityksen antaa arviointiylihoitaja Elina Mattila.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.