Tarkastuslautakunta, kokous 28.04.2020 08.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.