Tarkastuslautakunta, kokous 29.03.2022 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 8.6.2021 hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, johtajaylilääkäri Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR- johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätös ja henkilöstökertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä ennen kokousta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 28.3.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Selvityksen antoivat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR- johtaja Raija Ruoranen.

Merkittiin, että sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR- johtaja Raija Ruoranen poistuivat kokouksesta keskustelun jälkeen ennen päätöksentekoa.