Tarkastuslautakunta, kokous 30.03.2021 08.30 Teams/Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lautakunnalle tiedotettavat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastusjohtajan esittämät tiedotusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kokouksen 27.4.2021 aloitusajankohtaa muutettiin alkavaksi klo 14:00. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).