Tarkastuslautakunta, kokous 30.03.2021 08.30 Teams/Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Mikkonen ja Raili Naskali.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).