Tarkastuslautakunta, kokous 30.03.2021 08.30 Teams/Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 9.06.2020 (§ 38) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, johtajaylilääkäri Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR-johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätös ja henkilöstökertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä ennen kokousta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 29.3.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Tarmo Martikainen oli kokouksessa saapuvilla klo 8:30-8:57, Pasi Virtanen oli saapuvilla klo 8.30-9:33, Raija Ruoranen oli saapuvilla klo 9:34-10:28 ja Juhani Sand oli saapuvilla klo 9:47-10:54. Asiantuntijat poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa. Jäsen Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen klo 8:50 asian esittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).