Tarkastuslautakunta, kokous 31.03.2020 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös ja henkilöstökertomus

54/2020

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen, johtajaylilääkäri Juhani Sand, talousjohtaja Pasi Virtanen ja HR-johtaja Raija Ruoranen.

Sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä ennen kokousta. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen kokouksessaan 30.3.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi selvityksen sairaanhoitopiirin vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja henkilöstökertomuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Paula Eeva poistui klo 8:46 kokouksesta asian käsittelyn aikana. Raija Ruoranen saapui klo 9:57 ja Juhani Sand saapui klo 9:59  kokoukseen asian käsittelyn aikana. Pasi Virtanen poistui klo 10.00, Tarmo Martikainen poistui klo 11:26, Juhani Sand poistui klo 10:41 ja Raija Ruoranen poistui klo 11:21 kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että kokous keskeytyi asian käsittelyn aikana klo 9:59-10:02, kun Peter Löfbergin tietoliikenneyhteys katkesi. Terttu Hiukkamäki oli pois kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10:02-10:05, kun tietoliikenneyhteys katkesi.