Tarkastuslautakunta, kokous 31.03.2020 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirja

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen 18.2.2020 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Pöytäkirja lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi edellisen kokouksen 18.2.2020 pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.