Tarkastuslautakunta, kokous 08.12.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Etupihahankkeen taloudellinen loppuselvitys

3145/2020

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaan liittyvää etupihahanketta esiteltiin tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.10.2020 59 §. Tuolloin hanketta koskevat kirjalliset raportit eivät olleet vielä valmiita.

Taysin uudistamisohjelman Etupihahankkeen väliraportti (LIITE) samoin kuin Etupiha-hankkeen rakentamisen loppuraportti (LIITE) käsiteltiin hallituksen suunnittelukokouksessa 9.11.2020.

Tarkastuslautakunta päätti 17.11.2020 66 §, että kokouksen 20.10.2020, 59 § asiakokonaisuuteen (etupihahanke) palataan tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on tarkastuslautakunnan toiveesta sisällyttänyt etupihahanketta koskevan tarkastuksen tilinkautta 2020 koskevaan työohjelmaansa.

KPMG Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilä esittelee kokouksessa etupihahankkeen tarkastuksen tuloksia.


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan tammikuun kokouksessa.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: Tarkastuslautakunta merkitsee kuullun selvityksen tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan tammikuun kokouksessa.

Merkittiin, että tilintarkastaja Esko Säilä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).