Tarkastuslautakunta, kokous 08.12.2020 08.30 Tammerkoski/Hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville asiantuntijoille toimitusjohtaja Ari Miettiselle, toimitusjohtaja Kari Niemelälle, talousjohtaja Aki Haukilahdelle, tilintarkastaja JHT, HT Esko Säilälle ja hallintosihteeri Katri Lindbergille.

Ari Miettinen osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Myönnettiin kokouksessa läsnä- ja puheoikeus 75 §:n ajaksi talousjohtaja Teija Vehmaalle.

Jäsenet Pirjo Mikkonen, Peter Löfberg, Terttu Hiukkamäki ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).