Tarkastuslautakunta, kokous 08.06.2021 08.30 Iso kokoushuone/hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Johtoryhmän raportointi

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisessä kokouksessa 27.04.2021 (§ 46) päätetyn mukaisesti tarkastuslautakunta saa selvityksen sairaanhoitopiirin kuluvan vuoden toiminnasta ja taloudesta. Selvityksen antavat sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja talousjohtaja Pasi Virtanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Terttu Hiukkamäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen ja talousjohtaja Pasi Virtanen olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).