Tarkastuslautakunta, kokous 08.06.2021 08.30 Iso kokoushuone/hybridi

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Myönnetään läsnä- ja puhe-oikeus sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikaiselle, talousjohtaja Pasi Virtaselle ja tilintarkastaja Minna Ainasvuorelle tähän kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Kokouskäsittely

Kokouksen alussa tarkastuslautakunta piti hiljaisen hetken edesmenneen varapuheenjohtaja Peter Löfbergin muistolle.

Merkittiin, että jäsenet Raili Naskali, Pirjo Mikkonen, Terttu Hiukkamäki ja Reetta Mathier osallistuivat kokoukseen etäyhteyden avulla. 

Merkittiin, että esittelijä ehdotti ylimääräisen asian, tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2021, ottamista kokoukseen käsiteltäväksi. Puheenjohtajan johdolla tarkastuslautakunta kannatti esitystä.

Esityslistan käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja esitti, että § 53 kohdalla käsitellään § 56 tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2021. Tarkastuslautakunta kannatti puheenjohtajan esitystä.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).