Tarkastuslautakunta, kokous 09.04.2019 08.30 Tammerkoski

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 arviointikertomuksen laatiminen 

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.                                          

Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa.                                                            

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaan arviointikertomus hyväksytään tarkastuslautakunnan kokouksessa 23.4.2018. Tarvittaessa voidaan sopia lisäkokouksesta. 

Arviointikertomus käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 10.6.2019.

Arviointikertomusluonnos lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistasta erillisenä. Sen valmistelua jatketaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • jatkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Pöytäkirjan tarkastajaksi Löfbergin tilalle valittiin Reetta Mathier tästä pykälästä eteenpäin.