Tarkastuslautakunta, kokous 09.06.2020 08.00 Sähköinen kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Terttu Hiukkamäki ja Peter Löfberg.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Hiukkamäki ja Peter Löfberg.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §).