Työsuojelutoimikunta, kokous 24.04.2020 12.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kelalle annettava lausunto työterveyshuollon korvaushakemuksesta

60/2020

Perustelut

Työterveyshuollon korvaushakemus ja toimintaohjelma (toimintaohjelma käsitelty työsuojelutoimikunnan kokouksessa 13.12.2019 §100) on valmis. Työsuojelutoimikunnan tulee antaa korvaushakemuksesta lausunto, joka liitetään korvaushakemukseen. Käydään läpi vuoden 2019 korvaushakemus ja päätetään sen johdosta annettavasta lausunnosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Seppo Nikkari, valtuuston jäsen, Seppo.Nikkari@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta päättää

  • Kansaneläkelaitokselle (Kela) annettavasta lausunnosta koskien työterveyshuollon kustannuksia.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti

  • merkitä kokouksessa käsitellyn asian tiedoksi.