Työsuojelutoimikunta, kokous 24.04.2020 12.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paula Kymäläinen, Työsuojeluvaltuutettu, Paula.Kymalainen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.