Työsuojelutoimikunta, kokous 24.04.2020 12.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus 2019/23742, Työsuojelutarkastus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

980/2020

Valmistelija

  • Taru Kotiniitty, Työsuojelupäällikkö, Taru.Kotiniitty@pshp.fi

Perustelut

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus on tehnyt 5.12.2019 tarkastuksen hankintatoimistoon liittyen tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tarkastuksella selvitettiin, onko tarkastuksen kohteena oleva tilaaja noudattanut lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) hankkimalla lain edellyttämät selvitykset yrityksiltä/yhteisöiltä, joiden kanssa tilaaja on tehnyt sopimuksen vuokratyövoiman tai alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä. Muilta osin työpaikan oloja, tiloja ja siellä käytettäviä työvälineitä tai muita tuotteita ei tarkastettu. 

Tarkastuksen tuloksena Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on suorittanut tilaajavastuulain 5 §:n ja 5 a §:n tilaajan selvitysvelvollisuuden pienin puuttein. Työsuojelutoimistolle toimitetut selvitykset on hyväksytty. Jatkossa tilaajan tulee huomioida alihankinta- ja vuokratyönkäyttösopimuksia solmiessaan annetut toimintaohjeet. Asiaa esittelee kiinteistöjohtaja Petri Laurikka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Petri Laurikka, Petri.Laurikka@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta päättää

  • merkitä tarkastuskertomuksen ja kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti

  • merkitä tarkastuskertomuksen ja kuullun selvityksen tiedoksi.