Työsuojelutoimikunta, kokous 24.04.2020 12.00 Skype-kokous

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, 2020/128, Tays Syöpätautien poliklinikka

788/2020

Valmistelija

  • Kaija Leino, Kaija.Leino@pshp.fi
  • Tuula Lehtinen, Tuula.Lehtinen@pshp.fi

Perustelut

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus on tehnyt 8.1.2020 tarkastuksen Tays, Syöpätautien poliklinikalle.

Tarkastuksen johdosta Aluehallintovirasto on antanut työnantajalle kehoituksen ja ilmoittanut, että työnantajan on ryhdyttävä riittäviin toimenpiteisiin haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Työnantajan on toteutettava suunnittelemansa toimenpiteet ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle mahdollisesti haitallisesta sisäilmasta aiheutuvan altistumisen selvittämiseksi ja tarvittaessa estämiseksi. Työnantajan tulee valita, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja huolehdittava, että toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti haitallista kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin. Asian esittelyyn osallistuvat ylihoitaja Kaija Leino ja ylilääkäri Tuula Lehtinen

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Asian on oltava kunnossa 29.5.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuula Lehtinen, Tuula.Lehtinen@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta päättää

  • merkitä tiedoksi kuullun selvityksen,
  • antaa tarvittaessa lausunnon tarkastuskertomuksen johdosta.

Päätös

Työsuojelutoimikunta päätti

  • merkitä kokouksessa kuullun selvityksen tiedoksi, 
  • ja lausua, että esitelty suunnitelma on hyvä sekä
  • seurantakäynnin jälkeen asia tuodaan uudelleen työsuojelutoimikunnan kokoukseen.