Työsuojelutoimikunta, kokous 25.10.2019 12.00 Tammerkoski-kokoushuone, FM5

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 ASA-rekisteri-ilmoitukset toimintaohjeluonnos

3815/2019

Perustelut

Asa-rekisteri on ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuvien rekisteri. Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin tarkoituksena on vähentää altistumista ja sitä kautta pienentää vaaraa sairastua syöpään tai saada muita oireita altistumisesta. Työnantaja tekee ASA-rekisteri-ilmoitukset vuosittain. Liitteenä päivitetty toimintaohjeluonnos ASA-rekisteri-ilmoitusten tekemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taru Kotiniitty, Työsuojelupäällikkö, Taru.Kotiniitty@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta päättää

  • merkitä toimintaohjeluonnoksen tiedoksi,
  • antaa tarvittaessa asiasta lausunnon.

Päätös

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsi toimintaohjeluonnoksen tiedoksi.