Työsuojelutoimikunta, kokous 25.10.2019 12.00 Tammerkoski-kokoushuone, FM5

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Tiedotettavat asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Päätetään sairaanhoitopiirin intrassa tiedotettavista asioista.

Päätös

Työsuojelutoimikunta

  • päätti, että intrassa tiedotetaan L-rakennuksen muutosta, uuden työsuojeluvaltuutetun valinnasta, Asa-toimintaohjeesta ja KORI-tilausjärjestelmästä, josta löytyy nyt turvatuotteiden (mm. turvaneulojen) ohjevideoita, jotka ovat katsottavissa ja jaettavissa KORI-järjestelmässä.