Työsuojelutoimikunta, kokous 25.10.2019 12.00 Tammerkoski-kokoushuone, FM5

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, 2019/14877, SAHU Puistosairaala

4250/2019

Perustelut

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus on tehnyt 13.8.2019 tarkastuksen Hatanpään puistosairaalan sairaalahuoltoon.

Työsuojelutarkastus on antanut työnantajalle kehotuksen koskien kemikaalien käyttöpaikkaa. Käyttöpaikasta puuttuivat henkilökohtaiset suojaimet. Tarkastuskäynnillä ei saatu varmuutta myöskään siitä, onko riittäviä
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tehty mm. kirjallista kemiallisten vaarojen arviointia ja ohjeistusta kemikaalien turvallisesta käytöstä.

Työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niistä työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Riskien arviointi on esitettävä tarkoituksenmukaisella tavalla kirjallisessa muodossa ja siinä on eriteltävä toteutetut ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja suojelutoimenpiteet. Riskien arviointi on pidettävä ajan tasalla.

Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi. Asian on oltava kunnossa 13.12.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannele Heino, Hannele.L.Heino@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta päättää

  • merkitä tiedoksi kuullun selvityksen,
     
  • antaa tarvittaessa lausunnon tarkastuskertomuksen johdosta.

Päätös

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsi tarkastuskertomuksen ja kuullun esittelyn tiedoksi.