Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Aluehallintoviraston tarkastuskertomus (2018/34504) Korva- ja suusairauksien osasto VO6B

993/2019

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 14.11.2018 työsuojelutarkastuksen Tays, neurokirurgian osastolle VO6B.

Tämän tarkastuksen johdosta Aluehallintovirasto on antanut työnantajalle kehoituksen ja ilmoittanut, että työnantajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin tapaturmavaarojen poistamiseksi. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin kehotuksen noudattamiseksi ja asian on oltava kunnossa 31.5.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Eila Tuomisto, Ylihoitaja, Eila.Tuomisto@pshp.fi
  • Juha-Pekka Vasama, Juha-Pekka.Vasama@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsee tiedoksi tarkastuskertomuksen ja sen johdosta kuullun esityksen
  • antaa tarvittaessa toimenpide-ehdotuksensa

Päätös

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsi tarkastuskertomuksen ja kuullun esittelyn tiedoksi.