Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Aluehallintoviraston tarkastuskertomus (2018/35237) Tuki- ja liikuntaelinkirurgian leikkausosasto

993/2019

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 22.11.2018 työsuojelutarkastuksen Tays, tuki- ja liikuntaelinkirurgian leikkausosastolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kirsti Ahvenainen, Kirsti.Ahvenainen@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsee tiedoksi tarkastuskertomuksen ja kuullun esityksen.

Päätös

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsi tarkastuskertomuksen ja kuullun esittelyn tiedoksi.