Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Aluehallintoviraston tarkastuskertomukset Tules 1 ja Tules 2 -osastot

88/2019

Perustelut

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 27.11.2018 työsuojelutarkastukset Tays, Tuki- ja liikuntaelinkirurgian vastuuyksikköön Tules 1 -osastolle (Tarkastuskertomus 2018/35511) ja Tules 2 -osastolle (Tarkastuskertomus 2018/35510).

Tules 1 -osaston tarkastuksen johdosta Aluehallintovirasto on antanut toimintaohjeita.

Tules 2 -osaston tarkastuksen johdosta Aluehallintovirasto on antanut työnantajalle kehoituksen ja ilmoittanut, että työnantajan tulee toimittaa kattava ja päivitetty psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvitys ja arviointi Aluehallintovirastolle 30.4.2019 mennessä. Selvityksessä tulee huomioida molemmat osastot (Tules 1 ja Tules 2), koska kuormitustekijät koskettavat molempia yksiköitä ja henkilöstö kiertää molemmilla osastoilla. Selvityksessä tulee käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kirsti Ahvenainen, Kirsti.Ahvenainen@pshp.fi

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsee tarkastuskertomukset tiedoksi 
  • keskustelee asiasta ja antaa tarvittaessa toimenpide-ehdotuksen

Päätös

Työsuojelutoimikunta

  • merkitsi tarkastuskertomuksen ja kuullun esittelyn tiedoksi.