Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raija Ruoranen, HR-johtaja, Raija.Ruoranen@pshp.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että rakennusinsinööri Jukka Sertamo on valittu Petri Laurikan varahenkilöksi työsuojelutoimikuntaan (HALL 15.4. § 59).

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin käsitellä asiat seuraavassa järjestyksessä: § 30, § 31, § 32, § 33, § 36, § 34, § 35, § 37, § 38 ja § 39.