Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Seuraavat kokoukset ja niihin valmistautuminen

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi päivitetty työsuojelutoimikunnan kokousaikataulu.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.