Työsuojelutoimikunta, kokous 26.04.2019 12.01 Tammerkoski-kokoushuone

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tiedoksi-asiat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi kokouksessa tiedotetut asiat.

Päätös

  • Työsuojelutoimikunnan ja yhteistyötoimikunnan sekä toimialuejohtajien yhteinen seminaari järjestetään loppukeväällä tai elokuussa 2019. Seminaarin aiheena on sairauspoissaolot.
     
  • Työsuojeluvaltuutettu Iikka Jäntti esitti kysymyksiä ja oman ehdotuksensa liittyen työntekijöiden terveystietojen käsittelyyn ja hallinnointiin.  Asia käsitellään seuraavassa työsuojelutoimikunnan kokouksessa, missä tuodaan vastaukset tiedoksi. Asiakirja, mistä kysymykset selviävät, on pöytäkirjan liitteenä.