Valtuusto, kokous 16.09.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018

2134/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on esittänyt sairaanhoitopiirin 10.6.2019 kokoontuvalle valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2018. Tällöin valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi. 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2018 on valmisteltu liitteenä oleva hallituksen lausunto.

Lausuntoluonnosta on käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 19.8.2019.

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauno Ihalainen, Sairaanhoitopiirin johtaja, Rauno.Ihalainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksesta,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Päätös

Hallitus päätti

  • hyväksyä liitteenä olevan lausunnon tarkarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksesta kokouksessa hyväksytyllä lisäyksellä täydennettynä,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomsu on antanut aihetta.

Kokouskäsittely

Tuukka Liuha esitti, että arviointikertomuksen kohtaa 4.6.2 Silmäkeskus täydennetään hallituksen vastauksella seuraavasti: "Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan toteamukseen, että silmäkeskuksen toiminta on hyvä esimerkki siitä, kuinka toiminnan tehokkaalla organisoinnilla ja moniammatillisella tiimityöskentelyllä voidaan lisätä palvelutuotantoa hilliten samalla kustannusten nousua."

Liuhan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Asian esittelyteksti on kuvattu hallituksen 26.8.2019 (§ 121) käsittelyssä.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

  • merkitä tiedoksi liittenä olevan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Päätös

Hyväksyttiin.