Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Konserniyhtiöille sekä kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle annettavat tavoitteet vuodelle 2020

4818/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on yli 50 %:n omistusosuus sekä osakkuus- ja omistusyhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on joko huomattava vaikutusvalta (20 - 50 %) tai merkittävä omistusosuus (20 - 50 %). Lisäksi kuntayhtymällä on omistusosuuksia eräissä muissa yhtiöissä. 
 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan esikoissairaanhoidon strategia, konserniohje sekä omistajapolitiikan ja konserniyhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta. Tavoitteet asetetaan samassa yhteydessä myös kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle.

Sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet talousarvion yhteydessä kokouksessaan 9.12.2019.

Valtuusto ei voi oikeudellisesti sitovalla tavalla määrätä erillisen yksityisoikeudellisen osakeyhtiön toiminnasta. Valtuuston asettamat tavoitteet kohdistuvatkin täten kuntayhtymän edustajiin yhtiöiden hallinnossa. Kuntayhtymän edustajien tehtävänä on huolehtia, että tavoitteet toteutuvat yhtiöissä. Konserniohjausta tehdään myös valtuuston linjausten mukaisesti sairaanhoitopiirin johdon ja yhtiöiden edustajien välisissä neuvotteluissa pitkin vuotta. Näissä neuvotteluissa on yhteistyössä valmisteltu tavoitteet myös vuodelle 2020.

 Hallitus saattaa valtuuston asettamat tavoitteet konserniyhtiöille tiedoksi, jotta ne voivat ottaa tavoitteet huomioon valmistellessaan omia talousarvioitaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto määrittelee konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

Coxa Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)

Fimlab Laboratoriot Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-house-asiakkuuksia lisäämällä
 • Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)

TAYS Sydänkeskus Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin”)

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

 • Tulostavoitteena on nollatulos
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
   
 • saattaa konserniyhtiöille ja liikelaitokselle tiedoksi valtuuston päätettäväksi esitettävät tavoitteet vuodelle 2020.

 

Kokouskäsittely
Tavoitteet käsiteltiin kunkin yhtiön ja liikelaitoksen osalta erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys
Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa TAYS Sydänkeskus Oy:n osalta ja Leo Lähde Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osalta  (HL 28 § 5 kohta). Hiltunen ja Lähde poistuivat kokoushuoneesta asianomaisen yhtiön ja liikelaitoksen käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

Valmistelija

 • Timo Tiainen, Konserniohjauksen päällikkö, Timo.Tiainen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen 28.10.2019 § 150 käsittelyssä.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

 • määritellä konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

Coxa Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta”)

Fimlab Laboratoriot Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 3,0 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in-house-asiakkuuksia lisäämällä
 • Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo ≥ 3, asteikolla 1-4)

TAYS Sydänkeskus Oy

 • Tulostavoite (ennen veroja) on 2,5 M€
 • Hintojen kokonaistasoa ei nosteta
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta
 • Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin”)

Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos

 • Tulostavoitteena on nollatulos
 • Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys
Kari-Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa TAYS Sydänkeskus Oy:n osalta ja Leo Lähde Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen osalta (HL 28 § 5 kohta) ja poistuivat kokoustilasta asianomaisen yhtiön ja liikelaitoksen käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.