Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Luottamushenkilöiden palkkiot 2020

5058/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on korotettu viimeksi 1.1.2019 alkaen (Valt 10.12.2018 § 20). Konsrrniryhmä on selvittänyt asiaa tuolloin selvittämällä muun muassa Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan liiton luottamushenkilöiden palkkioiden tasoa. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kokouspalkkiot ovat tällä hetkellä seuraavat:

 • valtuuston jäsen 190 euroa, 
 • hallituksen jäsen 190 euroa,
 • johtokunnan jäsen 190 euroa, 
 • tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa, 
 • kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
 • hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa, joka kattaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset palkkiot. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta erikseen kokouspalkkioita. 

Hallitus pitää keskimäärin kerran kuukaudessa iltakoulun, josta ei makseta kokouspalkkioita. Lisäksi hallituksella on keväällä ja syksyllä talous- ja toimintaseminaari, josta ei vastaavasti makseta kokouspalkkioita. 

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi 

 •             valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa ja 
 •             varapuheenjohtajalle 1 750 euroa, 
 •             hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä 
 •             johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa 

Valtuusto pitää keskimäärin kaksi kertaa vuodessa ajankohtaisista asioista seminaarin, josta ei makseta kokouspalkkioita. 

Esitetään, että luottamushenkilöiden palkkioita ei koroteta vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

 • esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot vuodelle 2020 seuraavasti:
   
  • valtuuston jäsen 190 euroa, 
  • hallituksen jäsen 190 euroa,
  • johtokunnan jäsen 190 euroa, 
  • tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa, 
  • kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
  • hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

 • valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa,
 • varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä 
 • johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen 11.11.2019 § 160 käsittelyssä.

Päätösehdotus

Hallitus päättää

valtuusto päättää

 • vahvistaa luottamushenkilöiden kokouspalkkiot vuodelle 2020 seuraavasti:
   
  • valtuuston jäsen 190 euroa, 
  • hallituksen jäsen 190 euroa,
  • johtokunnan jäsen 190 euroa, 
  • tarkastuslautakunnan jäsen 190 euroa, 
  • kuntayhtymän hallintoelimien perustamien toimikuntien tai yhteistoimintaelimien jäsen 90 euroa,
  • hallituksen puheenjohtajan kokonaispalkkio 12 000 euroa

Vuosipalkkiona suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi

 • valtuuston puheenjohtajalle 3 000 euroa,
 • varapuheenjohtajalle 1 750 euroa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 2 500 euroa sekä 
 • johtokunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle 2 500 euroa 

 

Päätös

Hyväksyttiin.