Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Nokian varajäsenen vaihtuminen valtuustossa

4834/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Nokian kaupunginvaltuusto on 7.10.2019 päättänyt valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja, Tarmo.Martikainen@pshp.fi

Hallitus päättää

  • merkitä tiedoksi, että Nokian kaupunginvaltuusto on nimennyt sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 
     
  • ilmoittaa Nokian kaupungin varajäsenen vaihdoksesta valtuustolle. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, Vuokko.Ylinen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteksti on hallituksen käsittelyssä 28.10.2019 § 149.

Päätösehdotus

Hallituksen ehdotus:

valtuusto päättää

  • merkitä tiedoksi, että Nokian kaupunginvaltuusto on nimennyt sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.