Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastajat

Perustelut

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

 

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tästä kokouksesta laadittu pöytäkirja.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Kataja Jämsästä ja Anu Ropponen Tampereelta.