Valtuusto, kokous 09.12.2019 13.00 Auditorio

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2019

4807/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Kuntalain (121 § 4 mom.) mukaan tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle vuosittain annettavan arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tarkastuslautakunnan 27.05.2019 (§ 36) hyväksymän työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta tekee väliarvioinnin tilikauden 2019 toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta ja antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Väliarviointi perustuu tammi-elokuun välitilinpäätökseen, sairaanhoitopiirin johtajan elokuun katsaukseen sekä tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisiin arviointikokouksiin.

Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee mm. hallituksen vuoden 2018 arviointikertomuksesta antamaa lausuntoa ja vuodelle 2019 asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Luonnos väliarvioinniksi 2019 lähetetään lautakunnalle esityslistasta erillisenä. 
 
Väliarviointi käsitellään sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.12.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan väliarvioinnin 2019,
     
  • esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan väliarvioinnin 2019 tiedoksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Peter Löfberg poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

 

Valmistelija

  • Jarmo Paananen, tarkastusjohtaja, Jarmo.Paananen@pshp.fi

Perustelut

Asian esittelyteskti on tarkastuslautakunnan 22.10.2019 § 61 käsittelyssä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

valtuusto päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan väliarvioinnin 2019.

 

Päätös

Hyväksyttiin.