Hallintosääntö

11 luku Valtuuston toiminta

78 § Valtuuston toiminta

Valtuustoa koskevat määräykset ovat tähän hallintosääntöön kuuluvassa valtuuston työjärjestyksessä, joka on erillinen asiakirja.