Hallintosääntö

4 luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

19 § Konsernijohto

Konsernijohtoon kuuluvat hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja, joiden toimintaa tukee sairaanhoitopiirin johtajan asettama konserniohjauksen työryhmä.

20 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako

Toimivallan jako konserniohjauksessa määritellään sairaanhoitopiirin konserniohjeessa.

Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoon ja toimintaan.

21 § Sopimusten hallinta

Hallitus vastaa siitä, että sopimushallinnan vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty sairaanhoitopiirin tehtävissä.