Hallintosääntö

7 luku Asiakirjahallinnon järjestäminen

45 § Hallituksen asiakirjahallinnon tehtävät

Hallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty sairaanhoitopiirin eri tehtävissä arkistolain mukaisesti. Hallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka arkistolain mukaisesti johtaa arkistotointa ja huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.