Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

10. Rahoitusta, maksuliikennettä ja sijoittamista koskevat ohjeet

Koko konsernin maksuliikennettä ja maksuvalmiutta hoidetaan yhteisen konsernitilin kautta, jossa kaikki tytäryhtiöt ja erikseen sovitut muut konserniyhteisöt ovat mukana. Kuntayhtymä vastaa tilin hallinnoimisesta ja likviditeetin hankkimisesta sekä likvidien rahavarojen sijoittamisesta. Kuntayhtymän ja tiliin liittyvien yhteisöjen kanssa tehdään sopimukset, joissa sovitaan tilin sisäisistä veloitus- ja hyvityskoroista ja luottolimiiteistä sekä tilihoitoon liittyvistä menettelytavoista.

Jos konsernitilin asiakkaalla on pysyvästi enemmän rahavaroja kuin mitä maksuliikenteen ja maksuvalmiuden hoitoon tarvitaan, niiden sijoittamisesta voidaan sopia erikseen konsernijohdon kanssa.

Lainan ottamisessa, vakuuden antamisessa ja muissa rahoitusjärjestelyissä yhtiöillä on neuvotteluvelvoite eli tytäryhtiön hallituksen on hankittava omistajan ennakkokäsitys asiaan.

Hinnoittelu kuntayhtymän ja yhtiöiden välisissä transaktioissa ja rahoituspalveluissa on markkinahinnan mukainen.