Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

11. Keskitetty tietohallinto, ICT, lääkintätekniikka, rekisterit ja riskienhallinta

11.1. Tietohallinnon johtaminen, valmistelu ja päätöksenteko

Konserniyhtiöiden johto vastaa siitä, että se nimeää organisaatiostaan tietohallintovastaavan sekä tietosuojan ja tietoturvan yhdyshenkilöt.

Konserniyhtiöiden johto vastaa siitä, että se nimeää kullekin tietojärjestelmälleen omistajan ja pääkäyttäjän ja laatii tietojärjestelmiensä ja rekisterien edellyttämät selosteet sekä toimittaa niistä kopion kuntayhtymän kirjaamoon.

Konserniyhtiöiden johto vastaa siitä, että sen toimintaansa hankkimat tietojärjestelmät noudattavat konsernin tietohallinnon arkkitehtuureja ja konsernin tietohallinnon antamia ohjeita. Uusien teknologioiden, järjestelmien ja järjestelmien välisten integraatioiden hankintojen valmistelu tehdään yhteistyössä kuntayhtymän tietohallinnon projektitoimiston kanssa.

Konserniyhtiöiden johto vastaa siitä, että yhtiö noudattaa tietohallinnollisten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa kulloinkin voimassa olevia kuntayhtymäkonsernin toimielinten vahvistamia ohjeita.

11.2. Tietohallinnon vaatimustenmukaisuus ja riskienhallinta

Kuntayhtymän tietohallinto antaa ohjeita ja koordinoi tietohallinnon järjestämistä konsernissa siten, että tietohallintotoiminnassa toteutuu vaatimustenmukaisuus, riskienhallinta, tietoturvallisuus, tietosuoja ja jatkuvuussuunnittelu. Konserniin kuuluvien yhtiöiden johto vastaa niiden toteuttamisesta ja noudattamisesta omassa organisaatiossaan.

Kuntayhtymän johtajaylilääkäri antaa ohjeet potilasasiakirjoista ja niiden käsittelystä. Konserniin kuuluvien yhtiöiden johto vastaa ohjeiden noudattamisesta.

11.3. Tietohallinnon resurssit, palvelut ja puitesopimukset

Konsernin yhtiöt käyttävät ensisijaisesti kuntayhtymän tietohallinnon tarjoamia puitesopimuksia, palveluita ja resursseja. Uudet tietohallinnolliset resurssit hankitaan ensisijaisesti kuntayhtymäkonsernin yhteiseen käyttöön, vaikka niiden käyttö alkaisikin jostakin konsernin yhtiöstä.

Mikäli neuvotteluissa kuntayhtymän tietohallinnon kanssa sovitaan, että konserniyhtiö käyttää konsernin ratkaisuista poikkeavaa palvelua tai teknologiaa, vastaa ao. yhtiö lähtökohtaisesti kaikista yhteensovittamisen ja liittämisen aiheuttamista kuluista. Poikkeamiin on saatava aina tietohallintojohtajan hyväksyminen.

Kuntayhtymän tietohallinto vastaa strategisten kumppaneiden kanssa tehtävistä puitesopimuksista. Konserniyhtiöt noudattavat näitä sopimuksia. Konserniin kuuluvat yhtiöt hoitavat toimittajasuhteita, hankkivat ja seuraavat palveluita strategisiksi määriteltyjen tietohallinnon toimittajien kanssa yhteistyössä kuntayhtymän tietohallinnon kanssa.