Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

13. Henkilöstöpolitiikka

Kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan periaatteita ja käytäntöjä noudatetaan soveltuvin osin myös tytäryhtiöissä. Sairaanhoitopiirin henkilöstöpoliittinen ohjelma toimii kehyksenä myös yhtiöiden henkilöstöjohtamisessa.

Osakeyhtiö yksityisoikeudellisena yhteisönä on itsenäinen työnantajatoimija. Osakeyhtiössä sovelletaan yksityisen alan työehtosopimusta, jonka mukaan rekisteröidytään myös työnantajajärjestöön. Yhtiön on tällöinkin noudatettava vähimmäisehtoina työsopimuslain 2 luvun 7 § ja 8 §:ssä tarkoitetussa yleissitovassa työehtosopimuksessa määrättyjä työsuhteen ehtoja ja työoloja koskevia määräyksiä.

Konserniyhteisöjen johdon palkan ja palkkioiden tulee noudattaa kuntayhtymän yleistä linjaa.

Yhtiön tulee hankkia henkilöstönsä työeläketurva Kuntien eläkevakuutuksesta kohtuullisen siirtymäajan kuluessa.