Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

1. Kuntayhtymän omistajapolitiikka ja hyvä hallintotapa

Kuntayhtymän omistajapolitiikassa on kyse toisaalta omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä toisaalta konserniohjauksesta, joka perustuu omistukseen liittyvän määräysvallan käyttöön.

Kuntayhtymän omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kuntayhtymän pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjännitteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.

Omistajapolitiikassa määritetään kuntayhtymän strategisesti tärkeät omistukset, asetetaan tavoitteet, määritellään palvelutuotannon tuotantovälineiden hankintaperiaatteet sekä määritetään vastuut omaisuuden käytössä ja omistukseen liittyvässä raportoinnissa.

Konserniyhteisön tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan hyvää hallintotapaa.

Hyvän hallintotavan periaatteita on määritelty Hyvä hallinto- ja johtamistapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernissa -ohjeessa. Ohjeessa käsitellään mm. noudatettavia arvoja, yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä ja nimittämistä, hallituksen ja johdon palkitsemista, sisäistä valvontaa sekä tilintarkastusta.