Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

2. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää kuntastrategiasta ja omistajaohjauksen periaatteista sekä konserniohjeesta. Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon omistajapolitiikka. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostaa Pirkanmaan esikoissairaanhoidon strategia, konserniohje sekä omistajapolitiikan ja yhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Merkittävimpien yhtiöiden omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta.

Omistajaohjaus tarkoittaa kuntalain 46 §:n mukaan toimenpiteitä, joilla kuntayhtymä omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntayhtymää eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kuntayhtymän määräysvallan käyttöön.

Konserniohjeella pyritään konserniin kuuluvien yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kuntayhtymän konserniyhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.