Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

3. Soveltamisala

Konserniohje koskee kuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Osakkuusyhteisöissä kuntayhtymän edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös näissä yhteisöissä. Ohjetta sovellettaessa tulee huomiota erityisesti kiinnittää omistajien yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserni muodostuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä ja sen tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöjä ovat kuntayhtymän kokonaan tai enemmistöllä omistamat yhtiöt sekä säätiöt ja muut yhteisöt, joissa kuntayhtymä käyttää määräysvaltaa. Nämä konserniyhteisöt ovat kukin erillisiä oikeushenkilöitä ja kirjanpitovelvollisia.

Sairaanhoitopiirikonserniin kuuluvien yhtiöiden yksi keskeinen tehtävä on turvata sairaanhoitopiirin lakisääteisten ja muiden palveluvelvoitteiden toteuttaminen yhteisesti sovitun työnjaon pohjalta. Tämä tarkoitus kirjataan konsernin yhtiöiden yhtiöjärjestykseen. Sairaanhoitopiiri on vastuullinen omistaja, joka yhteiskuntasuhteillaan sekä konserniohjeilla ja -palveluilla tukee yhtiöiden tavoitteiden saavuttamista.

Kuntayhtymäkonserni koostuu seuraavista osista:

 1. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (emoyhteisö), joka koostuu PSHP:n organisaatioon kuuluvista yhtymähallinnosta, toimialueista ja liikelaitoksista

 2. Tytäryhteisöt, joihin kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tai 6 § 2 momentin tarkoittama määräysvalta (yli 50 % omistus). Näitä ovat:

  • TAYS Sydänkeskus Oy tytäryhtiöineen
  • Coxa Oy tytäryhtiöineen
  • Fimlab Laboratoriot Oy
  • Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr ja sen omistamat Kissantassu-yhtiöt
  • FinnMedi Oy
  • TAYS Pysäköinti Oy

 3. Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:n tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä. Kuntayhtymällä on niissä joko huomattava vaikutusvalta (20-50 %) tai merkittävä omistusosuus (20-50 %). Näitä ovat:

  • Tuomi Logistiikka Oy
  • Istekki Oy
  • Tullinkulman Työterveys Oy
  • FinnHems Oy

Tämä ohje koskee myös uusia perustettavia tai muutoin syntyviä tytär- ja osakkuusyhteisöjä.