Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserniohje

7. Konserniohjauksen ja valvonnan toteuttaminen

Konserniohjeen lisäksi omistajaohjauksen johtamismalliin vaikuttaa sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka ja yhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Näiden asiakirjojen edellyttämien toimenpiteiden, eri toimijoiden roolien ja käytännön työnjaon selventämiseksi on laadittu konserniohjauksen ja -valvonnan prosessikuvaus. Prosessikuvaus on tämän ohjeen liitteenä (LIITE 1). Prosessikuvauksessa konkretisoidaan valtuuston ja hallituksen roolin lisäksi sairaanhoitopiirin johtajan, talousjohdon ja yhtiöiden rooliin kuuluvat tehtävät.

Konserniohjauksen käytännön toimintaa varten on perustettu konsernityöryhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtajan lisäksi talousjohtaja, hallintoylilääkäri sekä konserniasioiden controller.

Onnistuneen konserniohjauksen ja -valvonnan edellytys on, että suunnittelun ja päätöksenteon pohjana on oikeat ja riittävät tiedot. Konsernityöryhmä sekä yhtiöiden edustajat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin käyden läpi ajankohtaisia asioita kuten yhtiön strategisia linjauksia, omistajapolitiikan toteutumista ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Tapaamisiin osallistuvat ainakin kerran vuodessa myös sairaanhoitopiirin ja yhtiöiden hallitusten puheenjohtajat. Ohjausta annetaan muulloinkin tarvittaessa.

Lisäksi konserni- ja osakkuusyhtiöt raportoivat konsernityöryhmän ja talous- ja laskentapalvelujen vastuualueen ohjeistamalla tavalla. Ohjeistus annetaan erikseen vuosittain ja se koskee kuukausiraportointia, välitilinpäätöksiä, konsernitilinpäätöstä, toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaa ja riskien hallintaa.