Perussopimus

1. luku Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

1 § Nimi ja kotipaikka

Kuntayhtymän nimi on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 § Jäsenkunnat

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Jämsä, Kangasala, Kihniö, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

3 § Tehtävä

Kuntayhtymän tehtävänä on palveluyhteisönä toteuttaa laissa säädetty ja palvelusopimuksissa sovittu erikoissairaanhoito sekä huolehtia yliopistolliselle sairaalalle laissa säädetyistä muista tehtävistä.

Lisäksi kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan laissa säädetty kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävän kuntayhtymän hoidettavaksi.

Kuntayhtymä voi myös tuottaa valtuuston päättämille jäsenkunnille laissa säädettyjä perusterveydenhuollon ja yksittäisiä sosiaalihuollon palveluja sopimalla siitä kuntien tai kuntien muodostaman yhteistoiminta-alueen kanssa.

Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee Tampereen yliopistollista sairaalaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan toiminnasta määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Kuntayhtymällä voi olla valtuuston perustamia liikelaitoksia, joiden toiminnasta määrätään tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.

Kuntayhtymä voi lisäksi olla mukana liikelaitoskuntayhtymässä ja osakkaana muissakin yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään kuntayhtymän tehtäväalaa.

Kuntayhtymässä voi olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämistä varten hallituksen asettamia asiakasfoorumeja. 

4 § Jäsenkunnan ottaminen ja ero

Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen asiaa koskevan muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä.

5 § Peruspääoma ja jäsenkuntien osuudet ja vastuut

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomaosuuksista 31.12.2016 tilanteeseen perustuen.

Kuntayhtymän perustamishankkeeseensa saama valtionosuus otetaan huomioon jäsenkuntien peruspääomaosuuksissa.

Kuntakohtaiset peruspääomaosuudet ilmoitetaan taseen liitteessä.

Kuntayhtymä suorittaa viimeisen vahvistetun taseen mukaisille jäsenkuntien peruspääomaosuuksille valtuuston päättämän koron kuitenkin vähintään 2 ½ %. Korko suoritetaan jäsenkunnille vuosittain seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääomaosuuksien suhteessa.

6 § Osuuksien luovuttaminen

Jäsenkuntien välisistä osuuksien luovutuksista sopivat kunnat keskenään.

Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, suoritetaan jäsenkunnalle valtuuston päätöksellä sen jäsenkuntaosuus tai osa siitä. Mikäli muut jäsenkunnat eivät lunasta eroavan kunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuuksista suoritetaan tasasuuruisina erinä enintään viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.