Perussopimus

4. luku Johtokunnat

13 § Johtokuntien asettaminen

Valtuuston perustamalla liikelaitoksella voi olla hallituksen alainen johtokunta, jonka jäsenten lukumäärästä määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.

14 § Siirretty päätösvalta

Valtuuston perustaman liikelaitoksen johtokunnan tehtävistä ja päätösvallasta määrätään kuntayhtymän hallintosäännössä.