Perussopimus

5. luku Ohjausryhmät

15 § Ohjausryhmät

Kuntayhtymässä voi olla 3 §:n 3 momentissa mainittuja toimintoja varten ohjausryhmiä. Ohjausryhmien nimeämisestä ja niiden tehtävistä päättää kuntayhtymän hallitus.