Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

10 Ohjeen voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan 1.1.2014 ja se kumoaa hallituksen 19.2.2007 antaman ohjeen.

Sairaanhoitopiirin johtaja päättää sairaanhoitopiirin sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeen oikaisuluonteisista korjauksista ja ajan tasalla pidosta.

Lisätietoja tästä ohjeesta antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Vuokko Ylinen, puh. (03) 311 66510.

Rauno Ihalainen
sairaanhoitopiirin johtaja

Vuokko Ylinen
hallintopäällikkö