Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:ssä määrättyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään.

Tällä sivulla julkaistaan uudet sidonnaisuusilmoitukset valtuustokauden vaihduttua.

Nimi Tehtävä
Aittokallio Marjo Hallituksen varajäsen
Aleksovski Atanas Valtuuston puheenjohtaja
Andersson Jari Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Anttila Mira Hallituksen varajäsen
Pekka Anttila Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Backman Henri Hallituksen jäsen
Jokinen Jenni Hallituksen jäsen
Jussila Mauri Hallituksen varajäsen
Valtuuston jäsen
Järvinen Pekka Hallituksen varapuheenjohtaja
Kallio Sirkka-Liisa Hallituksen varajäsen
Kampman Ulla Hallituksen varajäsen
Kaunonen Marja Hallituksen jäsen
Koskela Reijo Hallituksen varajäsen
Valtuuston jäsen
Kostiainen Leena Hallituksen jäsen
Laurikka Jari Hallituksen varajäsen
Liuha Tuukka Hallituksen jäsen
Terveyden edistämisen neuvottelukunta
Mankkinen Leena Hallituksen jäsen
Terveyden edistämisen neuvottelukunnan jäsen
Martikainen Tarmo Sairaanhoitopiirin johtaja
Minkkinen Minna Hallituksen jäsen
Mäki-Ventelä Markku Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Männikkö Jaana Hallituksen varajäsen
Valtuuston jäsen
Paananen Jarmo Tarkastusjohtaja, tarkastuslautakunnan esittelijä
Parkkila Seppo Hallituksen jäsen
Rautakorpi Ari Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Sand Juhani Johtajaylilääkäri
Sareila Hanna Hallituksen varajäsen
Sasi Ilkka Hallituksen varajäsen
Schafeitel Yrjö Hallituksen jäsen
Siltanen Lasse Hallituksen varajäsen
Taina Anneli Hallituksen jäsen
Takala Jarmo Hallituksen varajäsen
Tolonen Johannes Hallituksen varajäsen
Viitasalo Pasi Hallituksen jäsen
Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta (hallituksen edustaja)
Vuorenpää Harri Hallituksen jäsen