Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain 84 §:ssä määrättyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään.

Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Tarkastuslautakunnalle osoitetut sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset lähetetään kuntayhtymän ulkoisen tarkastuksen yksikköön.

Alla sidonnaisuusilmoitukset aakkosjärjestyksessä: hallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri ja tarkastusjohtaja.

Nimi Tehtävä
Ahonen Tarja Anneli Hallituksen jäsen
Andersson Jari Valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Anttila Mira Kuntayhtymävaltuuston jäsen, hallituksen varajäsen
Anttila Pekka Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Backman Henri Hallituksen varajäsen
Haapa-aho Olga Hallituksen jäsen
Johtajaylilääkäri
Sairaanhoitopiirin johtaja
Jussila Mauri Hallituksen jäsen
Jäntti Matti Aleksi Hallituksen varajäsen
Järvinen Pekka Valtuuston puheenjohtaja
Kaunonen Marja Hallituksen varajäsen
Koskela Reijo Hallituksen varajäsen Valtuuston jäsen
Kostiainen Leena Hallituksen puheenjohtaja
Koto Sonja Hallituksen varajäsen
Kärki Armi Hallituksen varajäsen
Laurikka Jari Hallituksen varajäsen
Liuha Tuukka Hallituksen jäsen
Lähde Leo Hallituksen jäsen
Löfberg Peter Valtuuston jäsen
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
Mankkinen Leena Hallituksen jäsen
Valtuuston jäsen
Martikainen Tarmo Sairaanhoitopiirin johtaja
Mikkola Esa Hallituksen jäsen
Moilanen Eeva Hallituksen jäsen
Erva-tiedetoimikunnan jäsen
Männikkö Jaana Valtuuston jäsen, hallituksen varajäsen                
Nurminen Raija Hallituksen varajäsen
Valtuuston jäsen
Paananen Jarmo Tarkastusjohtaja, tarkastuslautakunnan esittelijä
Parkkila Seppo Hallituksen varajäsen
Peasley Ashton Hallituksen varajäsen
Ponkiniemi Vilho Hallituksen varajäsen
Rinneaho Arja Valtuuston 2.varapuheenjohtaja
Juhani Sand Johtajaylilääkäri
Sirniö Ilpo Hallituksen vpj.
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr, hallituksen pj.
Taina Anneli Hallituksen jäsen
Torkkola Sinikka PSHP:n hallituksen jäsen
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö s.r. hallituksen jäsen
Viitasalo Pasi Hallituksen varajäsen